Процес

Процес

01

Първоначално запитване

Ние подхождаме към всеки нов клиент, опитвайки се да разберем в детайли неговия модел на потребление и нуждите му от електроенергия. Анализираме информацията, предоставена от клиента, и изготвяме доклад, включващ дизайна на соларната инсталация и енергията, която ще генерира през целия си живот.

От домакинствата събираме следната информация:

  • Сметки за ток за последните 6-12 месеца.
  • Точна локация
  • Тип покрив, размер на сградата, възраст на имота.

От предприятия, обществени и търговски сгради събираме:

  • Сметки за ток за период над една година, тъй като дейността в такива помещения варира значително през годините.
  • Данни за потреблението през последните 12 месеца
  • Местоположението на главния захранващ каабел, отбелязано на изображение в Google Maps, за да можем да установим кабелните трасета.

02

Оглед на място и заснемане с дрон

След първоначалния доклад нашите инженери посещсвст клиента и преценяват всички потенциални препятствия при монтажа. Обследването с дрон се прави за по-големи покриви или полета, което спомага за точността на дизайна на системата и прави планирането по-ефективно. Използваме тази информация само за създаване на специфична за клиента оферта.

По време на тази стъпка обсъждаме процеса на кандидатстване за разрешителни, опциите за финансиране и грантове или нови правителствени инициативи и схеми, които могат да бъдат приложими в този момент или в близко бъдеще.

03

Оферта

След като сме събрали и анализирали цялата информация и изображения на обекта, нашите соларни инженери използват най-новия софтуер за енергийна симулация, за да проектират система, която отговаря на енергийните изисквания на клиента. Офертата включва списък и таблици с данни на компонентите, които трябва да бъдат инсталирани, финансов анализ и паричен поток, изображения на модулни зони, резултати от симулация и енергиен баланс на системата.

В процеса на симулация софтуерът взема под внимание редица фактори като: метеорологични данни за района, ъгъл и ориентация на покрива, засенчване от съседни сгради или растителност, технически спецификации на компонентите.

04

Планиране

По време на процеса на офериране, решението за това къде и как ще бъде инсталирана системата се обсъжда и съгласува задълбочено, заедно с всички необходими разрешителни за строеж от местните власти. Нашите експерти изготвят конкретен план за работа на място и изпращат срокове за инсталиране, заедно със списък на всички участващи подизпълнители.

Като част от нашите услуги, ние се свързваме с доставчика на електроенергия и съдействаме с издаване на разрешителни и налични национални или местни грантови схеми.

05

Инсталация

След приемане на офертата и подписване на договор с клиента, се уточнява дата за доставка на материалите и последващ монтаж на таблата и ел. компонентите. За домакинствата монтажът отнема между 3 и 5 работни дни, след като всички материали са на място. За търговски инсталации нашият екип изготвя график на работата на обекта, така че клиентът да е наясно какво ще се случи и как това ще се отрази на нормалния му работен процес. Срокът за инсталиране е между 2 и 6 седмици в зависимост от размера и сложността на системата.

Всички инсталирани компоненти са CE маркирани. Нашите електротехници поставят, настройват и тестват системата, преди да я предадат на клиента. Всички наши инсталации се предават заедно с Ръководство, запис на тестове и данни за влизане в системата за онлайн мониторинг.

06

Следпро-
дажбено обслужване

След като системата заработи, нашите клиенти могат да видят точно колко енергия се генерира, какъв процент се използва, колко се съхранява и колко се връща обратно в мрежата.

Нашият екип за обслужване на клиенти е на разположение, в случай че се нуждаете от помощ или имате допълнителни въпроси. Нашите служители са в крак с новостите и тенденциите в индустрията, като посещават редовно обучения и семинари, организирани от производители на компоненти и експерти в областта.

Изберете соларната енергия!

bg_BGBulgarian