Услуги

Услуги

Oглед на място и анализ

За да предоставим на всеки клиент точна прогноза за капацитета за производство на електроенергия на тяхната бъдеща слънчева система, ние извършваме задълбочено проучване на място.

Дизайн, доставка, монтаж и тестване

За всеки проект ЕнерджиЕкс Про поема ролята на EPC изпълнител, което означава, че ние сме отговорни за всички дейности от проектирането до предаването на проекта на собственика.

Техническа поддръжка и сервиз

Редовната поддръжка гарантира, че вашата соларна система работи правилно и ефективно и че е безопасна за всички в сградата.

Финансиране

Ние предлагаме редица опции за плащане, които включват частично или пълно финансиране, с цел да направим възобновяемата енергия достъпна за всички.

Oглед на място и анализ

За да предоставим на всеки клиент точна прогноза за капацитета за производство на електроенергия на тяхната бъдеща слънчева система, ние извършваме задълбочено проучване на място.

Дизайн, доставка, монтаж и тестване

За всеки проект ЕнерджиЕкс Про поема ролята на EPC изпълнител, което означава, че ние сме отговорни за всички дейности от проектирането до предаването на проекта на собственика.

Техническа поддръжка и сервиз

Редовната поддръжка гарантира, че вашата соларна система работи правилно и ефективно и че е безопасна за всички в сградата.

Финансиране

Ние предлагаме редица опции за плащане, които включват частично или пълно финансиране, с цел да направим възобновяемата енергия достъпна за всички.

Услуги

Oглед на място и анализ

За да предоставим на всеки клиент точна прогноза за капацитета за производство на електроенергия на тяхната бъдеща слънчева система, ние извършваме задълбочено проучване на място.

Дизайн, доставка, монтаж и тестване

За всеки проект ЕнерджиЕкс Про поема ролята на EPC изпълнител, което означава, че ние сме отговорни за всички дейности от проектирането до предаването на проекта на собственика.

Техническа поддръжка и сервиз

Редовната поддръжка гарантира, че вашата соларна система работи правилно и ефективно и че е безопасна за всички в сградата.

Финансиране

Ние предлагаме редица опции за плащане, които включват частично или пълно финансиране, с цел да направим възобновяемата енергия достъпна за всички.

Оглед на място и анализ

ЕнерджиЕкс Про има за цел да предостави на всеки клиент точна прогноза за капацитета за производство на електроенергия на тяхната бъдеща слънчева, продължителността на нейния живот и оптималния начин за интегрирането й със съществуващата електрическа система. За да направи това, ЕнерджиЕкс Про трябва да извърши обследване на място и да получи достъп до помещенията на клиента.

Обследването на мястото, предвидено за фотоволтаична система включва посещението на един от нашите инженери, който ще извърши обследване с дрон и ще инсталира регистър на енергийни данни, за да записва потреблението на енергия в реално време за период от 7 до 14 дни. Извършваме задълбочена инспекция на място, включително проверка на текущата електрическа инсталация заедно с анализ на настоящите сметки за енергия. От важно значение е клиентът да предостави:

* План на мястото (покрив или терен), където ще бъдат слънчевите фотоволтаични модули.
• Сметки за ток за последните 12 месеца
• Всички налични сертификати за енергийна ефективност на сградата

След като цялата информация бъде събрана и въведена в нашия специализиран софтуер, ЕнерджиЕкс Про ще може да идентифицира:

* Оптималното местоположение на фотоволтаичен масив, базирано на съотношението между производителността на системата и ограниченията на местоположението.
* Опции за монтаж на соларните панели
* Всички структурни изисквания във връзка с допълнителните натоварвания върху покриви и сгради от фотоволтаични панели
* Измервания на покрива и състояние на покрива
* Капацитет и състояние на съществуващата електроенергийна система
* Съображения за засенчване от комини, дървета и други сгради, които могат да повлияят на производителността на фотоволтаичната инсталация
* Всякакви електрически, покривни, наземни или други работи, които ще бъдат необходими на мястото на инсталиране, преди фотоволтаичната система да може да бъде пусната в експлоатация
* Всички потенциални опасности и рискове на място, свързани с фотоволтаичната система и нейната инсталация
* Всички възможни ограничения за свързване към мрежата и електрически работи, необходими преди свързването на системата.
* Всички разрешения за строеж и приложими строителни разпоредби

Дизайн, доставка, монтаж и тестване

За всеки проект ЕнерджиЕкс Про' поема ролята на EPC изпълнител, което означава, че отговаря за всички дейности от проектиране, доставка, монтаж до пускане в експлоатация и предаване на проекта на крайния потребител или собственик.

Процесът започва с изчисляване на енергийните нужди на клиента и определяне на компонентите на фотоволтаичната слънчева система и техните технически спецификации. Това се постига чрез комбинирането на специфичен за индустрията софтуеър и опита на нашите инженери. След като се вземе решение за конфигурация и позиционирането на системата, екипът от монтажници се ангажира да монтира фотоволтаичния модул на покрива или на земята. След това екипът от електротехници свързва системата и я пуска в експлоатация. Инсталирано е интелигентно устройство за наблюдение, което позволява както ЕнерджиЕкс Про, така и клиентът да видят количеството генерирана енергия и нейното използване в реално време.' .

Като последна стъпка, ръководителят на проекта предава завършената и работеща система заедно с цялата документация, необходима за поддръжка на системата, гаранционните карти, разрешителните за строеж и др.

Техническа поддръжка и сервиз

Важно е да се извършва редовна профилактика и поддръжка на вашата соларна система. Това гарантира, че тя ще работи безопасно, правилно и ефективно.

С течение на времето върху вашите слънчеви панели ще се натрупат прах и мръсотия, а това ще намали тяхната производителност. В допълнение, водата и влагата, насекомите, градушкаите, вятърът и слънчевата светлина могат да причинят повреда или влошаване на вашата инсталация.

Редовната рутинна поддръжка гарантира, че вашата соларна система е безопасна за всички, живеещи в сградата, както и за електротехниците, работещи по разпределителната мрежа. Рутинната профилактика също така ще гарантира запазване на производителността на системата, което ви позволява да намалите сметките си за електроенергия в продължение на много години.

Точно както а автомобилите, редовното обслужване е най-добрият начин да гарантирате, че вашата система от соларни панели продължава да работи безопасно, правилно и ефективно. За разлика от типичните електрически продукти, изключването на системата от превключвателя не означава, че компонентите вече не представляват електрическа опасност. В допълнение, за системи, монтирани на покрива, може да се наложат специфични дейности по поддръжката на покрива, което крие допълнителни опасности.

ЕнерджиЕкс Про гарантира доставката срещу дефекти, които се дължат пряко и единствено на дефектна изработка или материали за една година. Основните компоненти имат специфични гаранции на производителя на продукта (моля, вижте гаранционните карти на продуктите). 

Изберете своя план за поддръжка

ЕнерджиЕкс Про предлага пакети за поддръжка, които ще гарантират, че вашата система работи оптимално и всички настройки са актуални и отговарят на вашите изисквания за потребление на енергия.

Основен

€199/€349
Жилишен/ Търговски

Включено в пакета

 • Електрическа инспекция и проверка на инсталацията
 • Слънчевите панели са чисти, сигурни и без дефекти
 • Вентилационните отвори са без мръсотии и превключвателите нямат никакви дефекти
 • Окабеляването не е повредено
 • Достъпът до изолаторите не е възпрепятстван
 • Аварийните процедури за изключване и изолация са ясно обозначени
 • Всички приложения и софтуер са актуални и отчитат данните правилно
 • Електрическите връзки и кабелите не са корозирали/повредени
 • Конструкцията и крепежите са стабилни и затегнати
 • Всички електрически компоненти като инвертор, изолатори и електромер функционират без проблеми.

Стандарт

€349/€699
Жилишен/ Търговски

Включено в пакета

 • Електрическа инспекция и проверка на инсталацията
 • Слънчевите панели са чисти, сигурни и без дефекти
 • Вентилационните отвори са без мръсотии и превключвателите нямат никакви дефекти
 • Окабеляването не е повредено
 • Достъпът до изолаторите не е възпрепятстван
 • Аварийните процедури за изключване и изолация са ясно обозначени
 • Всички приложения и софтуер са актуални и отчитат данните правилно
 • Електрическите връзки и кабелите не са корозирали/повредени
 • Конструкцията и крепежите са стабилни и затегнати
 • Всички електрически компоненти като инвертор, изолатори и електромер функционират без проблеми.
 • Инспекция на покрива с дрон
 • Почистване на всички инсталирани слънчеви панели от специализирана фирма, за да се гарантира, че системата продължава да работи с оптимален капацитет.

Премиум

€549/€899
Жилишен/ Търговски

Включено в пакета

 • Електрически преглед, почистване на панелите и редовно отчитане
 • Слънчевите панели са чисти, сигурни и без дефекти
 • Вентилационните отвори са без мръсотии и превключвателите нямат никакви дефекти
 • Окабеляването не е повредено
 • Достъпът до изолаторите не е възпрепятстван
 • Аварийните процедури за изключване и изолация са ясно обозначени
 • Всички приложения и софтуер са актуални и отчитат данните правилно
 • Електрическите връзки и кабелите не са корозирали/повредени
 • Конструкцията и крепежите са стабилни и затегнати
 • Всички електрически компоненти като инвертор, изолатори и електромер функционират без проблеми.
 • Почистване на всички инсталирани слънчеви панели от специализирана фирма, за да се гарантира, че системата продължава да работи с оптимален капацитет.
 • Физическа инспекция на покрива
 • Месечен отчет за производството и потреблението на енергия
 • Издаване и актуализиране на “сервизна книжка” за системата

Техническа поддръжка и сервиз
Правила и условия

Финансиране

ЕнерджиЕкс Про изготвя за всеки клиент подробна ценова разбивка, според обхвата на работата по проекта и предлага следните опции за плащане:

 • Проекти, платени изцяло от клиента
 • Частично финансиране от подходящ финансов партньор на ЕнерджиЕкс Про
 • Пълно финансиране от подходящ финансов партньор на ЕнерджиЕкс Про

 

Опциите, които включват финансиране, зависят от това клиентът да предостави финансова информация за себе си и своята компания, като годишни декларации, данъчно удостоверение, оборот за последните 6 месеца, банкови извлечения и т.н. в зависимост от изискванията на финансиращото дружество. 

След оценка на клиента от нашия финансов партньор, той ще получи финансова оферта с подробен погасителен план (периодът на погасяване може да варира между 36 и 180 месеца в зависимост от мащаба и стойността на проекта). В случай, че офертата бъде приета, ЕнерджиЕкс Про може да стартира проекта веднага. 

Изберете възобновяемата енергия!

bg_BGBulgarian